• Vrecká a tašky a štítok so zmršťovacími rukávmi – výrobca Minfly

Vrecko na viditeľnú manipuláciu

Vrecko na viditeľnú manipuláciu

  • Tašky a bezpečnostné tašky proti manipulácii

    Tašky a bezpečnostné tašky proti manipulácii

    Prečo používať tašku Tamper Evident?Dôkaz o manipulácii je rozhodujúci pre zabezpečenie toho, aby váš zákazník vedel, či bola taška otvorená pred prvým použitím.Keďže vykazuje jasné známky manipulácie, zabraňuje neoprávnenej manipulácii s obsahom vrecka.Dôkaz o manipulácii vyžaduje, aby koncový spotrebiteľ fyzicky zmenil obal takým spôsobom, aby bolo jasne zrejmé, že vrecko bolo otvorené.V prípade priehľadných plastových vrecúšok sa to dosiahne pomocou trhacieho zárezu a tepelného uzáveru.Spotrebiteľ používa t...